Wołomin 08-03-2021 godz. 09:57
KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W WOŁOMINIE

SEBASTIAN SZYMCZUK

Dane Adresowe

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wołominie
Sebastian Szymczuk

ul. Prądzyńskiego 9, 05-200 WołominWszelkie wpłaty proszę dokonywać na rachunek bankowy

02 1020 1026 0000 1602 0176 2509

Przyjęcia interesantów:
Poniedziałek: 9.00-16.00


Godziny pracy kancelarii

Pon.-Pt.: 8.00-16.00

 

Telefony odbieramy w dniach:

pon. 8.30-14.00

czw. 8.30-14.00


tel.  (22) 203 53 30

fax: (22) 203 53 88


Nr konta PKO BP:
02 1020 1026 0000 1602 0176 2509

W tytule wpłaty należy podać sygnaturę sprawy oraz nazwę płatnika.

NIP: 521-293-76-65
Adres e-mail: biuro@komornik.wolomin.pl
UWAGA! Kontakt w sprawach pod adresem:

Adres e-mail: sprawy@komornik.wolomin.pl
Adres www: www.Komornik.Wolomin.pl

 

Obsługujemy wnioski:

ID EPU 1667

Korzystamy z systemów:

 

 

I Licytacja KM 26203/15, Księżyki

PDFDrukujEmail

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW WA1W/00047183/9


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wołominie Sebastian Szymczuk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:

21 sierpnia 2020r. o godz. 13:45

w budynku Sądu Rejonowego w Wołominie mającego siedzibę przy ul. Prądzyńskiego 3A, sala rozpraw nr. 1, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości zabudowanej wolno stojącym budynkiem mieszkalnym z częścią gospodarczą, parterowym z poddaszem, niepodpiwniczonym, o powierzchni zabudowy 336 m2. Nieruchomość znajduje się na terenie gminy Strachówka, wieś Księżyki, działka nr ew.351, RV – grunty orne o powierzchni 3.15 ha, RVI – grunty orne o powierzchni 0.34 ha, Br-RVI – grunty rolne zabudowane o powierzchni 0.12 ha, ŁV – łąki trwałe o powierzchni 1.04 ha, PsV – pastwiska trwałe o powierzchni 0.54 ha, Br-PSV – grunty rolne zabudowane o powierzchni 0.08 ha, LzV – grunty zadrzewione o powierzchni 0,53 ha, W – rowy o powierzchni 0.08 ha, łączna powierzchnia działki wynosi 5.88 ha, obręb 0010, Księżyki. Zakres wyceny obejmuje prawo własności.
Nieruchomość należąca do Marek Piotr Kamiński, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą za numerem KW WA1W/00047183/9.
Suma oszacowania wynosi 260 800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    195 600,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 26 080,00zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
PKO BP SA Oddział 2 w Warszawie 02 1020 1026 0000 1602 0176 2509
(tytułem : wadium Km 26203/15)
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Licytant zobowiązany jest mieć przy sobie oryginał dokumentu poświadczający jego ustrój majątkowy.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 18:00  do godz. 20:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Operat do pobrania


BROWN BLUE ORANGE