Wołomin 10-07-2020 godz. 18:27
KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W WOŁOMINIE

SEBASTIAN SZYMCZUK

Dane Adresowe

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wołominie
Sebastian Szymczuk

ul. Prądzyńskiego 9, 05-200 Wołomin

W dniu 04-06-2020 r. telefon będzie nieczynny.

Prosimy o kontakt na maila.

Wszelkie wpłaty proszę dokonywać na rachunek bankowy

02 1020 1026 0000 1602 0176 2509

Przyjęcia interesantów:
Poniedziałek: 9.00-16.00


Godziny pracy kancelarii

Pon.-Pt.: 8.00-16.00

 

Telefony odbieramy w dniach:

pon. 8.30-14.00

czw. 8.30-14.00


tel.  (22) 203 53 30

fax: (22) 203 53 88


Nr konta PKO BP:
02 1020 1026 0000 1602 0176 2509

W tytule wpłaty należy podać sygnaturę sprawy oraz nazwę płatnika.

NIP: 521-293-76-65
Adres e-mail: biuro@komornik.wolomin.pl
UWAGA! Kontakt w sprawach pod adresem:

Adres e-mail: sprawy@komornik.wolomin.pl
Adres www: www.Komornik.Wolomin.pl

 

Obsługujemy wnioski:

Korzystamy z systemów:

 

 

I Licytacja Borki, KM 4964/18

PDFDrukujEmail

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW WA1W/00023732/9


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wołominie Sebastian Szymczuk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:

05 lutego 2020r. o godz. 11:45

w budynku Sądu Rejonowego w Wołominie mającego siedzibę przy ul. Prądzyńskiego 3 a, sala rozpraw nr. 12 piętro II, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości zabudowanej wolno stojącym budynkiem letniskowym, parterowym z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczonym, o pow. użytkowej 52,12 m2 oraz budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 20 m2. Nieruchomość znajduje się na terenie gminy Radzymin, wieś Borki, rejon ul. Ryńskiej, działka nr ew. 63/10. Zakres wyceny obejmuje prawo własności. Nieruchomość, należąca do Teresy Jadwigi Dall, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą za numerem KW WA1W/00023732/9.
Suma oszacowania wynosi 101 900,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    76 425,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 190,00zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
PKO BP SA Oddział 2 w Warszawie 02 1020 1026 0000 1602 0176 2509
(tytułem : wadium Km 4964/18)
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Licytant zobowiązany jest mieć przy sobie oryginał dokumentu poświadczający jego ustrój majątkowy.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 18:00  do godz. 20:00 oraz przeglądać w kancealrii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Operat do pobrania


BROWN BLUE ORANGE